ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι01/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την ενοικίαση: Κατάλληλου γερανού, σύμφωνα με τηναριθμ. 647/4063 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων , έως08/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην ενοικίαση:

Ενοικίαση: Κατάλληλου γερανού

  1. Την μεταφορά πεσμένου ιστού φωτισμού από την πύλη Δ σε χώρο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία.
  2. 2. Την μεταφορά εφεδρικού ιστού φωτισμού από τον περιβάλλοντα χώρο τουΟΑΚΑ(Ανατολικά του Κεντρικού Σταδίου) στο σημείο φωτισμού καιστησιμότου
  3. Κατέβασμα 2 μοτέρ 130 και 70 κιλών από την ταράτσα τουΜπάσκετ
  4. Ανάβασμα( και κατέβασμα την επόμενη ημέρα )εργοεξέδραςστην βεράντα του 3ουορόφου τουΜπάσκετ

-Η προσφορά θα πρέπει να δοθεί μόνο κατόπιν επίσκεψης και διαπίστωσης των ιδιαιτεροτήτων του έργου ( πιθανό να χρειασθεί νταλίκα για την μεταφορά των ιστών .-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι08/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 647/4063.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ