ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι 29/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την προμήθεια υλικών για την επισκευή φωτισμού στην αγορά, σύμφωνα με τηναριθμ. 667/5301 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων , έως05/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια:

-) ΛαμπτήραςTCT18WGx24d-2( 100 τεμάχια )

-) Ασφάλειες 3ΑΤύποςG( γυάλινες) – ( 100 τεμάχια)

-) Κουτί διακλάδωσης στεγανόIP65 με ασφάλειαG3Α(γυάλινη)

καικλέμα( 50 τεμάχια)

-)ΛαπτήρεςPL26W( 50 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι05/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 667/5301.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ