ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒασίλειοςΚαρασούληςΜαρούσι 28/08/2014

ΤΗΛ: 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την αντικατάσταση φτερωτής (ορειχάλκινηςSAE40) οριζόντιαςμονοβάθμιαςφυγοκεντρικής αντλίας, σύμφωνα με τηναριθμ. 599/4059 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως04/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταιγια την:

Αντικατάσταση φτερωτής( 1 τεμάχιο)

(ορειχάλκινηςSAE40 ) οριζόντιαςμονοβάθμιαςφυγοκεντρικής αντλίας σειράςLDP, Δράκου ΠολέμηDIN24255/EN733

ΤύποςLDPH100-200

Rpm2.900

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικέςπροσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021ή στοmail:oakasup@otenet.gr,μέχρι04/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 599/4059.

– Τα υλικά παραδίδονται στοΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίεςστοτηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ