ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒασίλειοςΚαρασούληςΜαρούσι28/08/2014

ΤΗΛ: 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την επισκευή Α/C, σύμφωνα με τηναριθμ. 592/6771 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως04/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταιγια την επισκευή:

  1. ΕπισκευήA/Cτύπου ντουλάπας μάρκαςINTERTHERM50.000BTUστον χώρο τουΕΚΑΕ( εργαστήριο βιοχημείας )
  2. ΕπισκευήA/CεπιτοίχιομάρκαςAMERICANCOOL12.000BTUευρισκόμενο στο Κεντρικό Στάδιο στην καμπίνα της θύρας 25
  3. ΜεταφοράA/CεπιτοίχιομάρκαςSANYO12.000BTUστον χώρο του ιατρείου του Κεντρικού Σταδίου από το πρώην γραφείο του κ. Κεχαγιά στο νέο γραφείο .-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικέςπροσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021ή στοmail:oakasup@otenet.gr,μέχρι04/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 592/6771.

– Τα υλικά παραδίδονται στοΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίεςστοτηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ