ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒασίλειοςΚαρασούληςΜαρούσι 28/08/2014

ΤΗΛ: 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την συλλογή και μεταφορά προς απόσυρση φιαλών πυρόσβεσηςHALON, σύμφωνα με τηναριθμ. 609/4060 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 04/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταιγια την:

Συλλογή και μεταφορά προς απόσυρση φιαλών πυρόσβεσηςHALON

  • ΦιάλεςHALON40Kg( 11τεμάχια )
  • ΦιάλεςHALON20Kg( 3 τεμάχια )

-Η διαδικασία πρέπει να γίνει βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας της σχετικής με τα επικίνδυνα απόβλητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικέςπροσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021ή στοmail:oakasup@otenet.gr,μέχρι04/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 609/4060.

Πληροφορίεςστοτηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ