ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι 26/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την επισκευήανακυκλοφορίαςλιμνίουπεριβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με την αριθμ.662/6863 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως02/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην επισκευή:

1)ΑντλίαKRIPSOLTYPEKS-300 χωρίς ηλεκτροκινητήρα (2τεμ. )

2)Πολυβάναλευκή 2΄΄MIDAS (4τεμ. )

3)ΜούφαΦ63 πιέσεωςPVCκολλητής ( 30τεμ. )

4)Κόλλα 1/2Kgγια σωλήναPVC( 2τεμ. )

5)PrimmerγιαPVC( 2 τεμ. )

6)Σωλήνα Φ63PVC16atm( 6m)

7)ΑντεπίστροφοΦ63 πιέσεωςPVCκολλητό ( 4τεμ. )

8)Μαστός Φ63 2΄΄ αρσενικόςPVC( 10τεμ. )

9)Τεφλόν( 10τεμ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι02/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 662/6863.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ