ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒασίλειοςΚαρασούληςΜαρούσι 26/08/2014

ΤΗΛ: 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την επισκευή σε αρμούς συστολής – διαστολής στις πισίνες του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με τηναριθμ. 664/5761 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών Δομικών Έργων, έως 02/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

Επισκευή σε αρμούς συστολής – διαστολής στις πισίνες του Κολυμβητηρίου 50m.

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη στο χώρο από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να λάβουν γνώση των ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικέςπροσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021ή στοmail:oakasup@otenet.gr,μέχρι02/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 664/5761.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ.Μαλανδράκηστοτηλ. 210-6834773

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ