ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569Μαρούσι 25/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 598/4058 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 01/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια-αγορά εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών στη λειτουργία του γραφείου του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

  1. Αγορά 50DVD
  2. Aγορά 50DVD
  3. Αγορά 100 θηκών (γιαCD-DVD)
  4. Κουτί για εξωτερικό σκληρό δίσκο

Turbo x (κωδικός για κουτί) , 3,5 SATA/IDE, Caseto USB 2,0

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στοFAX: 210-6834021,μέχρι 01/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 598/4058.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ