ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC002250923

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτών CO στο λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 640/6758 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 29/08/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτών CO, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ CO ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.

Κατασκευαστής: MSR electronics

Τύπος: ADT-CO

ADT-03-1110-5-000002001

ADT-Transmitter, CO-Carbon Monoxide (electrochemical Cell), 24V,

(0)-4-20mA, 0(2)-10V, Stainless Steel Housing 113*145*45mm IP55,

Measuring Range:0-300ppm, Potentiometer-Calibration, Output: Analog

(0/4-20mA / 0/2-10V), without Analog Input,

without Relay, without buzzer, without heater, without LCD-Display

Οι ανιχνευτές θα παραδοθούν έτοιμοι καλιμπραρισμένοι και θα τοποθετηθούν στο υπάρχον σύστημα ανίχνευσης CO.

6

ΤΕΜΑΧΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 640/6758.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ