ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC002250734

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τον φωτισμό σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 333/8678 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 29/08/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

1

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ 33 ΚΑΙ 54
 2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ lm/W 18w >67 – 36W >67 – 58W>69
 3. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra>80
 4. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12464-1

300

2

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 0,60

 1. 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ 33 ΚΑΙ 54
 2. 2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ lm/W 18w >67 – 36W >67 – 58W>69
 3. 3. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra>80
 4. 4. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12464-1

200

3

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,50

 1. 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ 33 ΚΑΙ 54
 2. 2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ lm/W 18w >67 – 36W >67 – 58W>69
 3. 3. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra>80
 4. 4. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12464-1

200

4

STARTER 4-65

500

5

Μ/Σ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1Χ36/40Α

150

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 333/8678.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ