ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 25/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλακέτας ελέγχου πιεστικού συγκροτήματος 2 αντλίων Grundfos,για την αντικατάσταση πλακέτας στο αντλιοστάσιο της κονίστρας του Κεντρικού Σταδίου ( πότισμα αγωνιστικού χώρου) σύμφωνα με την αριθμ.595/4057 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 01/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

πλακέτας ελέγχου πιεστικού συγκροτήματος 2 αντλίων Grundfos, τύπος CS1000( 1 τεμ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 01/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 595/4057.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ