ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την επισκευή φωτισμού στην αγορά, σύμφωνα με την αριθμ. 660/8697 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 29/08/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

Α) Φωτιστικά βάσης αγοράς Φ.Σ. χωνευτό

SIMES 4469 στεγανό IP 67 ( 2τεμάχια ) ως δείγμα

Β) Λαμπτήρας TCT 18W Gx 24d -2 ( 100 τεμάχια )

Γ) Λαπτήρας CDMPi 70W /830 PAR 30L 10D ( 100 τεμάχια )

Δ) Ασφάλειες 3Α Τύπος G ( γυάλινες) – ( 100 τεμάχια)

Ε) Κουτί διακλάδωσης στεγανό IP 65 με ασφάλεια G 3Α (γυάλινη)

και κλέμα ( 50 τεμάχια)

ΣΤ) Λαπτήρες PL 26W ( 50 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 660/8697.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ