ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα πυρανίχνευσης σε Κολυμβηττήριο και Μπάσκετ, σύμφωνα με την αριθμ. 652/6812 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 29/08/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Αποκατάσταση βλαβών (προμήθεια απαραίτητων υλικών και εργασία) του συστήματος πυρανίχνευσης στο Μπάσκετ και το Κολυμβητήριο.

  1. Μπουτόν πυρανίχνευσης επιτοίχιο, Κac – MU51A – RSG -01 (3 τεμάχια)
  2. Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου, διευθυνσιοδοτούμενος , με απομονωτή, λευκού χρώματος, με βάση τοποθέτησης, NotifierNFX1-0PT (2 τεμάχια)
  3. Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος εντολής, διευθυνσιοδοτούμενο, με απομονωτή και κουτί επίτοιχης τοποθέτησης,NotifierM701 (2 τεμάχια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 652/6812.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ