ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/08/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το τμήμα Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (εισ.725/8636 έως 03/09/13).

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και αντικατάσταση 2 τεμαχίων ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης εσωτερικού τύπου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο FAX 2106834021 εως 03/09/2013

 

 

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106868075 Καλατζής Σπύρος

2106834762 Γεωργάκης Δημήτρης

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ