ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 29/07/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή και μεταφορά προς απόσυρση φιαλών πυρόσβεσης HALON, σύμφωνα με την αριθμ. 609/4060 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 27/08/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την:

Συλλογή και μεταφορά προς απόσυρση φιαλών πυρόσβεσης HALON

  • Φιάλες HALON 40Kg ( 11τεμάχια )
  • Φιάλες HALON 20Kg ( 3 τεμάχια )

-Η διαδικασία πρέπει να γίνει βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας της σχετικής με τα επικίνδυνα απόβλητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 27/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 609/4060.

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ