ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 29/07/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά και τοποθέτηση επιτοίχειου κλιματιστικού 18.000 BTU για τις ανάγκες του ΕΚΑΕ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, σύμφωνα με την αριθμ. 593/6772 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 28/08/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση:

Επιτοίχειου κλιματιστικού 18.000BTU, INVERTER, ενεργειακή κλάση A++

Τηλεχειρισμός, μονοφασικό βαθμός ενεργειακής απόδοσης ψύξης 4 ,βαθμός ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης 4,5.

Αγορά αντλίας συμπυκνωμάτων.-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 28/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 593/6772.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ