ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 29/07/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση φτερωτής (ορειχάλκινης SAE 40) οριζόντιας μονοβάθμιας φυγοκεντρικής αντλίας, σύμφωνα με την αριθμ. 599/4059 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 27/08/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την:

Αντικατάσταση φτερωτής ( 1 τεμάχιο )

(ορειχάλκινης SAE 40 ) οριζόντιας μονοβάθμιας φυγοκεντρικής αντλίας σειράς LDP, Δράκου Πολέμη DIN 24255/EN 733

Τύπος LDP H 100-200

Rpm 2.900

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 27/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 599/4059.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ