ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 29/07/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή Α/C, σύμφωνα με την αριθμ. 592/6771 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 27/08/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την επισκευή:

  1. Επισκευή A/C τύπου ντουλάπας μάρκας INTERTHERM 50.000 BTU στον χώρο του ΕΚΑΕ ( εργαστήριο βιοχημείας )
  2. Επισκευή A/C επιτοίχιο μάρκας AMERICAN COOL 12.000 BTU ευρισκόμενο στο Κεντρικό Στάδιο στην καμπίνα της θύρας 25
  3. Μεταφορά A/C επιτοίχιο μάρκας SANYO 12.000 BTU στον χώρο του ιατρείου του Κεντρικού Σταδίου από το πρώην γραφείο του κ. Κεχαγιά στο νέο γραφείο .-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 27/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 592/6771.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ