ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 23/07/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση πλακέτας στο αντλιοστάσιο της κονίστρας του Κεντρικού Σταδίου (πότισμα αγωνιστικού χώρου) στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 595/4057 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 31/07/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει σε επείγουσα ανάγκη αντικατάστασης πλακέτας ελέγχου πιεστικού συγκροτήματος 2 αντλιών στο Κεντρικό Στάδιο , σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Πλακέτα ελέγχου πιεστικού συγκροτήματος 2 αντλιών GRUNDFOS, τύπος CS1000,

Τεμ. 1.-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 31/07/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 595/4057.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ