ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 16/07/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μπαταριών , σύμφωνα με την αριθμ. 578/9217 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 20/07/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια μπαταριών 1) NICD BATTERY TYPE GEB 70 12V=2.2.AHγια LEICA GEOSYSTEMS( ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ) 2) ΝΙΜΗ ΒΑΤΤERY TYPE GEB 187 12V =1.8AH

Για LEICA GEOSYSTEMS( ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

Τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων των υλικών στο ΟΑΚΑ, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο email:oakasup@otenet.gr, μέχρι 20/07/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 578/9217.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ