ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 15/07/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μπλοκ Λογιστηρίου σύμφωνα με την αριθμ.551/11810 εισήγηση του τμήματος ΛΟΓΙΣΤΗΡΊΟΥ, έως 22/07/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια : 3πλοτυπο μπλοκ ΛΕΥΚΟ-ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (τεμάχια 50) 3πλοτυπο μπλοκ ΛΕΥΚΟ –ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ απόδειξη είσπραξης ευρω (τεμάχια 50 )3πλοτυπο μπλοκ ΛΕΥΚΟ –ΡΟΖ –ΚΙΤΡΙΝΟ απόδειξη είσπραξης ενοικίου( τεμάχια 50)με την μακέτα του Ο.Α.Κ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 22/07/2014στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 551/11810.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ.Καρασούλης στο τηλ. 210-6834569

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ