ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 04/07/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια χημικών υλικών σύμφωνα με την αριθμ. 537/9347 εισήγηση της εγκατάστασης του Κολυμβητηρίου, έως 11/07/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην

Προμήθεια:

ΠΟΛΥΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 50KG(6x50)300KG

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 , μέχρι 11/07/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 537/9347.

Τα υλικά παραδίδονται στο Ο.Α.Κ.Α., τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6850200

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ