ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 24/06/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την επισκευή της ανακυκλοφορίας της P2 στο Κολυμβητήριο, σύμφωνα με την αριθμ. 498/6855 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 27/06/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

ΛΑΙΜΟ PVC-u -QPV /Φ225 PN16 (1 τεμάχιο)

ΦΛΑΝΤΖΑ PVC-u- OPV P/Φ225 PN10 ( 1 τεμάχιο )

ΣΥΣΤΟΛΗ( ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ)PVC- u – PIVP/Φ 225 Χ 160 ( 1 τεμάχιο )

ΣΥΣΤΟΛΗ(ΔΑΧΤΙΛΙΔΙ)PVC – u – PIV D/Φ 160 X 140 ( 1 τεμάχιο )

ΓΩΝΙΑ PVC -u – 90 – GIN D/Φ 140 PN 16 ( 1 τεμάχιο )

ΜΟΥΦΑ PVC – u – MIN D/Φ 140 PN 16 ( 1 τεμάχιο )

ΛΑΙΜΟ PVC – u – D/Φ 140 PN16 ( 1 τεμάχιο )

ΦΛΑΝΤΖΑ PVC -u – OPV D/Φ 140 ( 1 τεμάχιο )

ΚΟΛΛΑ ΤΑΝGΙΤ – ΔΙΑΦΑΝΗΣ 500gr( 1 τεμάχιο )

Primer Dimco 500gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 27/06/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 498/6855.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ