ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης                                                                Μαρούσι 16/06/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή μπροστινού συστήματος ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου ENZO και προμήθεια μπαταριών, σύμφωνα με την αριθμ. 482/4135 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης Μηχανημάτων, έως 23/06/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί :

1.Επισκευή μπροστινού συστήματος ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου ENZO.

2.Μπαταρίες (ύψος =24cm, μήκος=26cm, πλάτος=18cm, 6-V/225Ah(6 τεμάχια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 23/06/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 482/4135.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Κακουλάκη στο τηλ. 210-6834572

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ