ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                      Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 440/5259.

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την Επισκευή Οργάνου του εργαστήριου DOPING(εισηγ,5259. έως 16.06.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Επισκευή (Αντικατάσταση +Εργατικά) οργάνου που χρησιμοποιείται, στο εργαστήριο του DOPING :

· LCTOF της AGILENT (Αντικατάσταση βαλβίδας Reference-calibration Mix, EXCH-3-WAY VALVE, CDS Isolation. (cod. G1960-60225)

Αποκλειστικά του οίκου ΑGILENT.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 16.06.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 440/5259.

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ