ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 10/06/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή κλιματιστικών σύμφωνα με επείγουσες ανάγκες χώρων στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 464/6763 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 17/06/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει σε επείγουσες ανάγκες επισκευής κλιματιστικών, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή :

1.Επισκευή ( συμπλήρωση Freon ) A/C τύπου ντουλάπας ( 48.000 BTU) στο χώρο του Προπονητηρίου.

2.Επισκευή ( συμπλήρωση Freon ) A/C οροφής ( 24.000 BTU ) στο χώρο της Γραμματείας του Προέδρου Δ.Σ.

3.Επισκευή A/C επιτοίχιο στο χώρο των ηλεκτρολόγων του Μπάσκετ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 17/06/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 464/6763.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ