ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 04/06/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για όλες τις εγκαταστάσεις του Σταδίου, σύμφωνα με την αριθμ. 473/9654 εισήγηση του τμήματος Οικ. Διαχείρισης του Ο.Α.Κ.Α., έως 12/06/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

Γραφικού Υλικού:

1.Στυλό μπλέ ( 100 τεμάχια )

2.Σελοτέιπ ( 10 τεμάχια )

3.Μολύβια ( 12 τεμάχια )

4.Ανταλλακτικά συρραπτικών ( 30 τεμάχια )

5.Συνδετήρες ( 20 τεμάχια )

6.Κόλλα υγρή ( 5 τεμάχια )

7.Κόλλα stick ( 10 τεμάχια )

8.Συρραπτικά ( 5 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 1206/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 473/9654.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868075

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ