ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 10/06/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τα κλιματιστικά στα γραφεία των ηλεκτρονικών και των ηλεκτρολόγων του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 484/6764 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 17/06/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

1)ARMAFLEX 6X10 ποσότητα ( 10m)

2)ARMAFLEX 6X15 ποσότητα (10m)

3)ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΗΣ 5Kg 22 Freon ποσότητα ( 1 φιάλη)

4)ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΗΣ 5Kg 410 Freon ποσότητα ( 1 φιάλη )

5)Ταινίες φαρδιές χωρίς κόλλα ( 2 τεμάχια )

6)Ταινίες φαρδιές με κόλλα ( 2 τεμάχια )

7)Κολλήσεις για ψυκτικές σωλήνες ( 2 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 17/06/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 484/6764.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ