ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 30/05/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας θερμού νερού λεβήτων στο Κολυμβητήριο , σύμφωνα με την αριθμ. 465/9200 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 06/06/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή Αντλίας Λεβητοστασίου 2Β2 ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ, Νο 21290, 2900 ΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 24,4m, ΠΑΡΟΧΗ 159m/h στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 06/06/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 465/9200.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ