ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 19.02.2014

ΑΠ: 199/9268

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΑΔΑΜ :14PROC001879727

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τον Καυστήρα και την Γεννήτρια του Εργαστηρίου Doping (εισηγ. 9268, έως 26.02.2014)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

  • Χιλίων-Πεντακοσίων (1500) λίτρων πετρελαίου κίνησης για τον Καυστήρα και την Γενήτρια του PING.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 26.02.2014.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 199/9268

 

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868077

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ