ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος.

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 24.02.2014

ΑΠ: 211/9595

 

ΑΔΑΜ: 14PROC001886551 2014-02-24

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ, για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.9595, έως 04.03.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 60Χ1000 Tips Λευκά 5μL (cod.702600)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου BRAND GMBH)

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση τους θα γίνει, ύστερα από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ, σταδιακά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 έως 04.03.2014, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 211/9595.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ