ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

14PROC001894575 2014-02-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για προβολείς αγωνιστικού φωτισμού στο Προπονητήριο και Αρένα Μπάσκετ-Βοηθητικά γήπεδα Τένις στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 224/8669 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 07/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών για προβολείς φωτισμού στο Προπονητήριο και Αρένα Μπάσκετ-Βοληθητικά γήπεδα Τένις σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

  1. 1. ΝΤΟΥΙ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ PHILIPS (LAMP HOLDER)

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ MVP507 (MHN-LA 2000W/842X+MHN-LA 1000W/842) ΚΩΔΙΚΟΣ: 9965000116007 AΠΟ SERVICE MANUAL

( Ποσοτ. 40 τεμ.)

  1. 2. ΝΤΟΥΙ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ PHILIPS (LAMP HOLDER)q

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ MVF403(MHN-SA 1800W2/956XW)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 996500005052 ΑΠΟ SERVICE MANUAL

( Ποσοτ. 10 τεμ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 224/8669.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ