ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001893201 2014-02-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 237/9129 εισήγηση του τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών, Συντήρησης και Κατασκευών Δομικών Εργων , έως 07/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην αντικατάσταση των σπασμένων μαρμάρινων πλακών διαστάσεων 30Χ60 στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α., και στην επισκευή στους αρμούς διαστολής.

(Ποσότητα τεμ.250).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 237/9129.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ