ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27.02.2014

ΑΠ: 199/9268

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΑΔΑΜ :14PROC001879727

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών πρ03.20οσφορών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τον Καυστήρα και την Γεννήτρια του Εργαστηρίου Doping (εισηγ. 9268, έως 06.14)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

  • Χιλίων-Πεντακοσίων (1500) λίτρων πετρελαίου κίνησης για τον Καυστήρα και την Γεννήτρια του PING.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 06.03.2014.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 199/9268

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868077

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ