ΘΕΜΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

14PROC001893569 2014-02-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλατων προβολέων αγωνιστικού φωτισμού στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 223/8668 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 07/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια πλατών προβολέων αγωνιστικού φωτισμού ως ακολούθως:

Πλάτη προβολέα PHILIPS BHL<78 2000W/230V

Tύπος προβολέα MVF307 (Για προπονητήρια Τένις) ποσοτ. 5 τεμ.

Πλάτη προβολέα PHILIPS (BACK OVER)

Τύπος προβολέα ΜVF403 HR 1,8W (Για γήπεδα Κ,Κ1,Κ2 Τένις), ποσ.2 τεμ.

Πλάτη προβολέα (BACK OVER)

Τύπος προβολέα MVF403 HR 2KW (Για στέγαστρο Κεντρικού Σταδίου).

Ποσοτ. 2 τεμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 223/8668.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ