Μαρούσι, 25/02/2014

ΑΠ: 215/9590

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ.: 210 – 6834569

ΑΔΑΜ:14PROC001886727 2014-02-24

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών, για την ενοικίαση 20 φιαλών εργαστηριακών αερίων και αναγόμωση 40 φιαλών, για την χρονική περίοδο 01/03/2014 – 28/02/2015 (αρ.εισηγ. 215/9590, εως 04.03.14).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ενοικίαση και την αναγόμωση φιαλών εργαστηριακών αερίων, για το τμήμα Ελέγχου Φαρμακοδιέργεσης για την περίοδο 01/03/2014 έως τις 28/02/2015, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος :

Α. Ενοικίαση 20 Φιαλών ως ακολούθως:

 • Φιάλες για Ήλιο Ν 60 50lt/200bar (τεμ.10)
 • Φιάλες για Άζωτο Ν60 50lt/200bar (τεμ.6)
 • Φιάλες για Αέρα (Airzero) 50lt/200bar (τεμ.1)
 • Φιάλες για Υδρογόνο Ν50 50lt/200bar (τεμ. 1)
 • Φιάλες για Αργό Ν50 20lt/200bar (τεμ.1)
 • Φιάλες για Διοξείδιο του Άνθρακα 50lt/200bar (τεμ.1)

Β. Αναγόμωση 40 Φιαλών ετήσιας κατανάλωσης ως ακολούθως :

 • ΗΛΙΟ 24 φιάλες
 • ΑΖΩΤΟ 12 φιάλες
 • ΑΕΡΑ (AIR ΖΕΡΟ) 1 φιάλες
 • ΥΔΡΟΓΟΝΟ 1 φιάλη
 • ΑΡΓΟ 1 φιάλη
 • Διοξειδιο του Ανθρακα 1φιάλη

Ο υπολογισμός του κόστους αναγόμωσης πρέπει να γίνει με τιμή αναγόμωσης /φιάλη/αέριο. Με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 εως 04.03.2014 .Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 215/9590. Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ