ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

14PROC001893251 2014-02-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τον φωτισμό Προπονητηρίου, Αρένας Μπάσκετ, Στεγάστρου Καλατράβα και Βοηθητικών γηπέδων Τένις του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 222/8670 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 07/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών για τις ανάγκες φωτισμού Προπονητηρίου και Αρένας Μπάσκετ-Στεγάστρου Καλατράβα και Βοηθητικών γηπέδων Τένις, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

1.ΛΑΜΠΕΣ PHILIPS ΜΗΝ-LA 1000W/842 ( ποσοτ. 15 τεμ).

ΜΠΑΣΚΕΤ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ

2.ΛΑΜΠΕΣ PHILIPS ΜΗΝ-SA 2000W4/956X ( ποσοτ. 20 τεμ).

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ

3.ΛΑΜΠΕΣ PHILIPS MHNSA 1800W2/956XW ( ποσοτ. 30 τεμ).

ΑΡΕΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

4. ΛΑΜΠΕΣ PHILIPS ΜΗΝ-LA 2000W4/842XWH (ποσοτ. 20 τεμ).

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ

5. HPIT380V/2KW ( ποσοτ. 10 τεμ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 222/8670.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ