ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569 Μαρούσι 05/03/14

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

 

14PROC001901688 2014-03-05

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικών για το κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την με αρ.242/9320 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 12/03/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια υποχλωριώδους Νατρίου για την κάλυψη των αναγκών του Κολυμβητηρίου (15 δεξαμενές των 1000lt).Η παράδοση θα γίνει σταδιακά και μετά από επικοινωνία με το Κολυμβητήριο τηλ.210-6850200.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 12/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 242/9320.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868075

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ