ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001894757 2014-02-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή δοσομετρικών κεφαλών αερίου χλωρίου στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 234/9175 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 07/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή 2 δοσομετρικών κεφαλών αερίου χλωρίου, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GRUNDFOS,( ποσοτ. 2 τεμ )

  • · SPEAR PARTS SET CODE 553.594
  • · FILTER PTEE CODE 91834739
  • · UNION NUT CODE 91834689
  • · MANOMETER 0-16 BAR ¼ (WALLACE & TIERMAN) και εργασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 234/9175.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ