ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή Αντλίας δικτύου θέρμανσης Κολυμβητηρίου στο Λεβητοστάσιο, σύμφωνα με την αριθμ. 240/9191 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 07/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την Επισκευή Αντλίας για τις ανάγκες του Η-Μ τμήματος , σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

Επισκευή Αντλίας 40HP ( 1 τεμάχιο )

-Επισκευή μοτέρ

-Αντικατάσταση ρουλεμάν

-Τσιμουχών στεγανοποίησης

-Επισκευή αντλίας

-Αντικατάσταση ρουλεμάν

-Αντικατάσταση mechanical seal

-Αντικατάσταση oring στεγανοποίησης

-Εργασίες απεγκατάστασης – εγκατάστασης και δοκιμής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 240/9191.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ