ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

14PROC001896113 2014-02-28

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και αντικατάσταση υλικών για τους υποσταθμούς Μέσης Τάσης στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 233/9160 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 10/03/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια και αντικατάσταση υλικών στους υποσταθμούς Μέσης Τάσης του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

 1. 1. ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ (Υ/Σ ΤΕΝΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟ) 55m
 2. 2. HΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤSX 1 (Υ/Σ Νο 1) τεμ. 1
 3. 3. ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ pt 100 (Υ/Σ Νο 1) τεμ 3
 4. 4. ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ (Υ/Σ Νο 1) 20m
 5. 5. ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 80Α (Υ/Σ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΨΥΚΤΕΣ) , τεμ.6
 6. 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 50Α (Υ/Σ ΤΕΝΙΣ-ΠΑΝΩ) τεμ.15
 7. 7. ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 80Α (Υ/Σ ΤΕΝΙΣ-ΠΑΝΩ) τεμ. 3
 8. 8. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 30ΚVAR ( Y/Σ Νο 10) τεμ.2
 9. 9. ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ (Υ/Σ Νο 10) 15m
 10. 10. KINHTHΡΑΣ ΤΑΝΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ.Τ. ΑΒΒ (Υ/Σ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ-ΒΟΡΕΙΟ) τεμ.1
 11. 11. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤSX 1(Y/Σ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ-ΝΟΤΙΟ) τεμ.1
 12. 12. ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Pt 100 (Υ/Σ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ-ΝΟΤΙΟ) τεμ.3
 13. 13. ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ (Υ/Σ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ-ΝΟΤΙΟ) 7m

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 10/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 233/9160

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ