ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 05.03.2014

Α.Π.:214/9592

 

 

 

ΑΔΑΜ:14PROC001885730

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ενζύμων, για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9592. έως 12.03.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 30X15mL β-GLUCURONIDASE from Ε.coli (cod.3707601001)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE)

Η προμήθεια αφορά την Ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση τους, θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ σταδιακά σε ένα χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12.03.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 214/9592.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ