ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569 Μαρούσι 12/03/14

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

 

14PROC001901727 2014-03-05

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου σύμφωνα με την με αρ.242/9152 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 12/03/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια 2000 λίτρων πετρελαίου για τα Η/Ζ των Υ.Σ 2,8,9και11 του Κ. Σταδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 24/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 842/8317.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868075

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ