ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού Μαρούσι : 06/03/2014

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση τριόδων κινητήρων ελέγχου θερμοκρασίας κολυμβητικών δεξαμενών ΟΑΚΑ σύμφωνα με την αριθμ. 232/4350 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 13/03/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση τριόδων βαλβίδων έδρας και κινητήρων τρίοδης βαλβίδας ως ακολούθως:

  • Αντικατάσταση τριόδων βαλβίδων έδρας φλατζωτές με κινητήρα αναλογικής λειτουργίας ( 24vac , 0-10vdc) ( τεμ.2 )
  • Αντικατάσταση κινητήρων τρίοδης βαλβίδας για βαλβίδες έδρας βιδωτές του οίκου Honeywell.( τεμ. 11 )

Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται και η εργασία εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισμού.

Το σύστημα BMS του Κολυμβητηρίου είναι δυνατό να ελέγχει αυτόματα την

θερμοκρασία των πισινών. Απαιτείται η αντικατάσταση τριόδων ή κινητήρων αυτών που έχουν χαλάσει.

-Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 13/03/2014στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 232/4350

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ