ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 06/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ανταλλακτικού για τον οζονιστήρα ΟΖ40 σύμφωνα με την με αρ.226/4349 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων έως 13/02/2014.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών « Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την αγορά ενός ανταλλακτικού (INVERTER) με στοιχεία ως ακολούθως

Frequency inverter NSX00055AZHI 1.5KW programmed για τον οζονιστήρα ΟΖ40 της αγωνιστικής δεξαμενής Ρ1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 13/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 226/4349. Πληροφορίες στα τηλ. 210 6834569, 210 6868074.-

Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται στις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ