ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 10.03.2014

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την Επισκευή Μηχανήματος του εργαστήριου DOPING (εισηγ,9600. έως 17.03.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή του Ψυγειο-Καταψύκτη Αποθήκευης δειγμάτων που χρησιμοποιείται, στο εργαστήριο του DOPING :

  • Αλλαγή Compressor
  • Αλλαγή Φίλτρου ¼
  • Αλλαγή Φρεον R404 (4Kg)
  • Εργασία Τεχνικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17.03.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 255/9600. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση, για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013. Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ