Μαρούσι 10/03/14

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ. 210-6834569 14PROC001899413 2014-03-04

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση προβλημάτων των ανελκυστήρων προσώπων σύμφωνα με την με αρ.220/9188 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 17/03/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση προβλημάτων των ανελκυστήρων προσώπων σύμφωνα με την ΚΥΑ-ΦΕΚ 2604/Β/2008 και τον έλεγχο του φορέα πιστοποίησης ΕΛΤΕΠ .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ

 

1.ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 21 ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΟΥΝ ΟΙ

ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ).

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΛΑΔΙΟΥ ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ).

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΝΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗ , ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ

ΔΙΑΡΡΟΗΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ –

ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ.

•ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ.

2.ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 1037 ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΛΑΔΙΟΥ ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ )

•ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΝΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗ , ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ

ΔΙΑΡΡΟΗΣ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

•ΡΥΘΜΙΣΗ bypass.

•ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ –

ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ.

3.ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 1002 ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΟΥΝ ΟΙ

ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)

•ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ

ΦΑΣΕΩΝ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ

ΥΨΗΛΗΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΝΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗ , ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΣΥΝΔΕΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ

ΔΙΑΡΡΟΗΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ

ΘΑΛΑΜΟΥ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ.

4.ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΙΖΑΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΛΑΔΙΟΥ ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ).

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ

ΠΟΡΤΕΣ.

•ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ

ΔΙΑΡΡΟΗΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ.

•ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 10% ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ

ΦΟΡΤΙΟΥ.

5.ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 3 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΛΑΔΙΟΥ ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ).

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.

•ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (380V) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΘΑΛΑΜΟΥ-ΦΡΕΑΤΟΣ (220V)

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (ΒΥΘΙΣΗΣ – ΕΠΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ) ΩΣΤΕ

ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ.

•ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ

ΔΙΑΡΡΟΗΣ.

•ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΡΟΦΟ.

6.ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Α2 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΙΖΑΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΛΑΔΙΟΥ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ).

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.

•ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ

ΔΙΑΡΡΟΗΣ.

•ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΙΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ.

•ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 10% ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ

ΦΟΡΤΙΟΥ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ.

•ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ

ΘΥΡΩΝ.

7.ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΟΥΝ ΟΙ

ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ).

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΛΑΔΙΟΥ ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ).

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ.

•ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ

ΔΙΑΡΡΟΗΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ- ΑΤΟΜΩΝ

ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΗΣΗΣ .

8.ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 1&2-ΑΝΕΛΚ.2

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΘΥΡΑ ΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ.

•ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΛΑΔΙΟΥ ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ).

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ –

ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ.

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΙΚΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ .

•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 17/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868076

Βασίλειος Καρασούλης

Τμηματάρχης Προμηθειών