ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 13/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 237/9129 εισήγηση του τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών, Συντήρησης και Κατασκευών Δομικών Έργων , έως 20/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην αντικατάσταση των σπασμένων μαρμάρινων πλακών διαστάσεων 80Χ60 στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α., και στην επισκευή στους αρμούς διαστολής.

(Ποσότητα τεμ.250).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 20/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 237/9129.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Μαλανδράκη στο τηλ. 210-6834773

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αποκατάσταση σπασμένων μαρμάρινων πλακών και αρμών στον Περιβάλλοντα Χώρο του Ο.Α.Κ.Α.

( Εισήγηση αρ. 9129/24.2.2014 )

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  1. Απομάκρυνση των σπασμένων τμημάτων των πλακών και καθαρισμός της επιφάνειας υποδομής.
  1. 2. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ολόσωμων πλακών μαρμάρου τύπου Καβάλας χτυπητά, όμοιες με τις υπάρχουσες διαστάσεων 60 Χ 80 εκατ., πάχους 3 εκατ.(ορισμένες έχουν άλλες διαστάσεις), σε επιφάνεια περίπου 120 m2 .

Η τοποθέτηση θα γίνει με προσοχή, ώστε να εξασφαλιστεί ομαλή και ομοιόμορφη επιφάνειααπολύτως επίπεδη.

Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει να καταβληθεί ώστε όλες οι πλάκες να είναι άριστα κολλημένες για να αποκλειστεί ο κίνδυνος αποκόλλησής τους.

  1. 3. Τοπικές επισκευές σε περίπου 50 μέτρα μήκος αρμών διαστολής με κατάλληλη σφραγιστική μαστίχη.

Γενικά:

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία τα σημεία που χρειάζονται επιδιορθώσεις.

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που θα απαιτηθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν

H τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες αποκατάστασης καθώς και τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Ελένη Μαλανδράκη