Μαρούσι, 24/03/2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ: 210-6834569

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης

2η Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ηλεκτρονική Αποδελτίωση Τύπου (ΑΡ.ΕΙΣ. 297/1046)

Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ηλεκτρονική αποδελτίωση τύπου καθημερινά για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Τύπου, η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται από νωρίς το πρωί, καθώς και καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα δημοσιεύματα πρέπει να είναι όλα όσα αφορούν στο Ο.Α.Κ.Α. από :

1.Όλες τις πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 2. Επιλεγμένα έντυπα από την περιφέρεια.

3. Ένθετα και αφιερώματα εφημερίδων.

4. Ειδικές εκδόσεις.

5. Δημοπρασιακό τύπο.

6. Περιοδικά ποικίλης και εξειδικευμένης ύλης.

7. Δωρεάν έντυπα.

Τα αποκόμματα θα πρέπει να μπορούν να τυπωθούν να αποσταλούν με mail, να αποθηκευτούν, να επεξεργαστούν ως προς το μέγεθος.

Όλα τα αποκόμματα να μένουν καταχωρημένα στο αρχείο για πάντα και να υπάρχει ανά πάσα στιγμή εύκολη online πρόσβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο φαξ:210-6834021, έως τις 31/03/2014. Στις οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αρ. εισηγ. 297/1046.

To O.A.K.A. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 και Ν.4013/2013.

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α., στο τηλέφωνο 210-6834569 και από το αρμόδιο Τμήμα στο τηλ: 210-6834778.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ