ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με την αριθμ. 248/10492 εισήγηση της εγκατάστασης του Κεντρικού Σταδίου, έως 27/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην

προμήθεια:

Περιστρεφόμενες ρόδες για πάγκους αθλητών με φρένα (το ροδάκι να έχει διάμετρο 16cm – μαζί με τη βάση 18cm )

(Ποσότητα τεμ.28).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 , μέχρι 27/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 248/10492.

Τα υλικά παραδίδονται στο Ο.Α.Κ.Α., τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868075

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ